La discapacitat és el resultat de la interacció entre la deficiència d’una persona i les barreres de l’entorn, que suposa una limitació en l’activitat i la consegüent restricció en la participació en igualtat de condicions que la resta de ciutadans.

Tenir reconegut un grau de discapacitat del 33% o més i residir a Catalunya, et garanteix l’accés a diferents recursos de la Cartera de Serveis Socials, entre altres avantatges.

1. TARGETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT

Si tens el grau de la discapacitat reconegut, rebràs la targeta acreditativa de la discapacitat i podràs accedir a una sèrie d’avantatges. Per a més informació, adreça’t als Centres d’Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD), a les Oficines d’Atenció Ciutadana o a les Oficines d’Afers Socials i Famílies.

Validesa del reconeixement del grau de la discapacitat

El reconeixement del grau de la discapacitat és vàlid des del moment en què presentes la sol·licitud sempre que t’atorguin el 33% o més i té validesa a tot l’Estat espanyol.

Responsable : Serveis Socials. Generalitat de Catalunya.

Oficina més propera a Badalona : CAD . Centre Atenció a la Discapacitat.

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 62 baixos 08912 Badalona

 2. TARGETA D’APARCAMENT

Responsable: Ajuntament on estiguis empadronat. Ajuntament de Badalona.

Targeta de permissibilitat d’aparcament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda. Aquesta targeta dóna dret a utilitzar les facilitats d’estacionament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda, corresponents i vigents a qualsevol lloc del país on es trobi el titular.

Hi ha tres tipus de targeta:

– Per a persones amb disminució i mobilitat reduïda que són conductores.

– Per a persones amb disminució i mobilitat reduïda que no són conductores.

– Targeta d’aparcament per al transport col·lectiu de persones amb disminució i mobilitat reduïda.

La targeta d’aparcament és Europea pots utilitzar-la en tots els països membre i en l’actualitat s’està modificant el seu disseny perquè sigui més controlable i fiable.

Pots aparcar en zones de càrrega i descàrrega fora d’horaris, zona verda i zona blava de manera gratuïta, també en les zones habilitades com a PMR . Places d’estacionament per a Persones amb Mobilitat reduïda.

 3. RESERVES D´ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

La llicència de reserva d’estacionament suposa l’autorització de l’ocupació de la via pública per estacionar.

Aquesta llicència es concedeix a les persones de mobilitat reduïda que així ho acreditin per raó de la seva residència i/o del lloc de treball. vehicle que té la matrícula associada al nom de la persona amb discapacitat.

Responsable: Ajuntament on estigui ubicada la reserva de plaça.

 4. SERVEI DE TAXI ESPORÀDIC PORTA A PORTA. (Badalona)

És un servei de transport adaptat esporàdic i individual per a persones amb mobilitat reduïda, que es duu a terme en taxi. Aquest servei és complementari al transport públic regular no adaptat.

Es pot demanar un màxim de 8 viatges al més per persona usuària, sempre i quan hi hagi disponibilitat del servei.

Si ho necessita, la persona pot portar un acompanyant.

 5. MOBILITY SCOOTER 

Oferim com a recurs la nostra experiència, a dia d’avui, no coneixem cap altre servei de REPARACIONS A DOMICILI I TELÈFON D’URGÈNCIA PER AVARIA a la província de Barcelona. No tenim cap relació comercial ni responsabilitat amb aquesta empresa.

Es diuen Mobility Scooter, ofereixen un bon servei Post-Venda del mercat gràcies al seu propi servei tècnic i el contacte directe amb els fabricants.

Garanteixen assistència ràpida i personalitzada per resoldre qualsevol anomalia als productes de mobilitat. Treballen amb recanvis originals i ofereixen garantia legal a tots els productes i recanvis.

 6. GLOSARI DE PRESTACIONS I INCAPACITATS

Des de la nostra realitat, observem i escoltem a companys i companyes que no diferencien entre la terminologia de les pensions que hi ha en l’actualitat i què significa econòmica i laboralment cadascuna.

Ir al contenido